Pravidelná schůzka IFA ČR, valná hromada, 28. 2. 2017

28. 02. 2017

Poslední únorový den proběhla v prostorách spolščnosti E&Y první schůzka roku 2017 na které se konala i Valná hromada spolku.  

Program byla následující:

9,00-9,30  Valná hromada spolku

Zahájení 

Zpráva o činnosti sdružení v roce 2016

Zpráva o hospodaření sdružení v roce 2016; zpráva revizní komise

Volba výboru na další tříleté období

Volba revizní komise

Plán činnosti v roce 2017; Návrh rozpočtu na rok 2017, výhled na 2018 a schválení členského příspěvku na rok 2018

Diskuse, schválení usnesení

9,30-10,00  Přístup MF k implementaci směrnice  ATAD a C(C )CTB  (M. Jareš, MF)

10,30-10,45  přestávka

10,45-11,15  Judikáty z oblasti DPH (Tomáš Brandejs , Deloitte)

11,15 - 12,00  Různé aspekty definitivního režimu DPH; nové návrhy Komise v oblasti DPH.  (Mgr. Hrdinková, MF)

IFA Česká republika

Zpět