Akce

01. 10. 2020

Společná konference GFŘ a ČZU za podpory KDP ČR a IFA

Konference je ve fázi přípravy. Veškeré informace budeme průběžně uveřejňovat.

Vaše IFA

24. 11. 2020

Pravidelná schůzka IFA ČR, 24. 11. 2020

Poslední schůzka roku 2020 se bude konat konat 24. listopadu 2020 v prostorách společnosti Deloitte. Přesný program bude včas uveřejněn.

Vaše IFA

Novinky

03. 04. 2020

Kongres IFA 2020 v Cancunu ZRUŠEN

Milé členky, milí členové,

17. 03. 2020

Aktuální info - reakce na koronavirus

Vážené členky, vážení členové,

aktuální situace ve světě má svůj dopad i na IFA celosvětově a to především na plánované akce. Vyjádření IFA NL k plánovaným akcím naleznete pod následujícím odkazem

https://mailchi.mp/ifa.nl/ifa-news-regional-conferences-and-cancun-congress?e=24307b0525

Co se týká nejbližsí plánované akce IFA ČR, kterou je daňový workshop pořádaný spolu s Českou zemědělskou univerzitou plánovaný na 12. května 2020, budeme Vás o případných změnách zavčas informovat.

Vaše IFA ČR

11. 03. 2020

Úspěch poslední schůzky IFA

V prostorách společnosti PwC se konala schůzka IFA ČR (International Fiscal Association ČR), které předcházela valná hromada. Veškeré materiály  a usnesení z VH naleznete v sekci pro členy.

Vítejte!

Co je IFA Česká republika?

International Fiscal Association, Česká republika je uznána jako pobočka nizozemskou asociací IFA. IFA, Česká republika jako sdružení s právní subjektivitou byla založena v Praze v roce 2005 skupinou daňových odborníků a vládních úředníků. Dnes je spolkem ve smyslu občanského zákoníku. V současné době má přes 90 členů.

Co je cílem IFA Česká republika?

Strategickým cílem IFA ČR je vytvářet platformu pro setkávání zástupců veřejné správy, akademie a praxe se zaměřením na koncepční rozvoj daňového práva. 

Koncepční rámec:

  • osvěta a vzdělávání se zaměřením na mezinárodní daňové právo a jeho interakci s českým právním prostředím
  • rozšíření známosti značky IFA