O nás

The International Fiscal Association (IFA) byla založena v roce 1938 v Nizozemí. Jedná se o mezinárodní nevládní organizaci, která se zabývá fiskální problematikou.

Předmětem zájmu IFA je studium a vývoj mezinárodního a srovnávacího práva v oblastech finančnictví, především pak v oblastech mezinárodního a srovnávacího daňového a účetního práva.

IFA se snaží dosáhnout zlepšení ve zmíněných oblastech prostřednictvím každoročních kongresů (Annual Congresses), vydáváním odborných publikací a také vědeckým výzkumem. Přestože jsou činnosti a oblasti zkoumané IFA spíše obecného charakteru, témata a problematiky řešené na kongresech se inspirují aktuálními ekonomickými problémy a změnami v lokálních legislativách.

V současnosti má IFA více než 12 500 členů ze 114 zemí. Kromě centrály v Nizozemí, má IFA pobočky v 70 zemích světa, mezi něž patří i International Fiscal Association Česká republika. Pro představu o rozložení poboček a členů  IFA po celém světě prosím klikněte zde.

Tak jak se jednotlivé ekonomické problémy a otázky stávají mezinárodními, i otázky mezinárodního zdanění nabývají na důležitosti. Od konce druhé světové války se IFA podílí na vývoji mezinárodního daňového práva a na řešení problémů vznikajících při jeho implementaci.  Působení IFA na takto vysoké úrovni je možné jenom díky dlouhodobě vysokému standardu výstupů a také díky tomu, že mezi členy IFA je mnoho osobností působících na vysokých pozicích v soukromém i státním sektoru včetně soudů, univerzit a různých vládních i nevládních organizací. Díku tomu může IFA nabídnout širokou škálu specialistů, kteří umí navrhnout řešení problémů z oblasti mezinárodního zdanění s ohledem na specifika jednotlivých zemí.

Articles of Association
Annual Report 2016/2017 by the Secretary General

International Fiscal Association, Česká republika, z.s. je uznána jako pobočka nizozemskou asociací IFA. Byla založena jako sdružení s právní subjektivitou v roce 2005 skupinou daňových odborníků a vládních úředníků. Dnes je spolkem ve smyslu občanského zákoníku.

V současné době má přes 90 členů. Spolek se schází zpravidla čtyřikrát do roka na neformálních debatách nad zajímavými otázkami z přímých a nepřímých daní s mezinárodním dopadem. Diskusní platforma je unikátní v tom, že  dává prostor názorům daňových odborníků z různého spektra daňových povolání - setkávají se zde daňoví poradci, akademici, úředníci daňové správy i daňoví legislativci. Smyslem setkávání je především sdílení názorů, snaha podívat se na problematiky mezinárodního zdanění z různých pohledů a otevírání nových témat v kontextu mezinárodního vývoje.

Za českou pobočku jsou každoročně nominováni dva národní zpravodajové pro národní zprávu na každoroční mezinárodní kongres IFA. IFA ČR  se také aktivně podílí na spolupráci v rámci evropského regionu, například účastí na regionálních konferencích pořádaných jinými pobočkami ve střední a východní Evropě.  V minulosti IFA ČR také uspořádala sama tři, velmi úspěšné, regionální konference.