Informace o členství

Spolek International Fiscal Association, Česká republika je dobrovolným svazkem členů, fungujícím podle občanského zákoníku 89/2012 Sb., v platném znění, a to dle §214-302. Spolek je uznán mezinárodní asociací International Fiscal Association se sídlem v Nizozemí jako jeho pobočka.

Hlavním cílem spolku je zájmová činnost v podobě podpory vědy a vzdělávání, výzkumných projektů v oblasti daňového práva v České republice, dále ve spolupráci s IFA Nizozemí studium mezinárodního a srovnávacího fiskálního práva a studium finančních a ekonomických aspektů zdanění. Spolek svých cílů dosahuje účastí na činnosti IFA Nizozemí, zejména na jejích kongresech, dále rozvíjením vlastní činnosti jako jsou výzkum, publikační činnost, sdílení znalostí z oblasti daňového práva, pořádání seminářů pro vlastní členy, případně pro daňovou veřejnost.

Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku. O přijetí za člena rozhoduje výbor na základě žádosti uchazeče po dohodě s generální radou IFA Nizozemí. Žádost o členství se podává elektronicky prostřednictvím těchto internetových stránek. Jakmile je uchazeč přijat za člena, obdrží registrační číslo, které zároveň slouží jako uživatelské jméno pro přístup do členské sekce internetových stránek IFA ČR.

Podáním žádosti o členství v IFA Česká republika dává uchazeč zároveň souhlas se členstvím v mezinárodní IFA, Nizozemí.

Členský příspěvek schválený valnou hromadou na rok 2024 je pro fyzické osoby 2 800,- Kč a pro právnické osoby 6 500,-. Pro rok 2025 byl valnou hromadou schválen členský příspěvek pro fyzické osoby 3 000,- Kč a pro právnické osoby 8 600,-. V případě korporátního členství mohou společnost ve veškerých záležitostech týkajících se IFA ČR zastupovat vždy dvě osoby. Člen je povinen uhradit roční členský příspěvek vždy do 28. února daného roku. Pokud tento termín nedodrží, členství mu dle stanov zaniká.

Více ve Stanovách spolku.

Členství

Registrační formulář