Akce

11. 12. 2018

Pravidelná schůzka IFA ČR, 11. 12. 2018

Poslední pravidelná schůzka IFA ČR roku 2018 proběhne 11. prosince 2018 a to na akademické půdě.

Těšíme se na Vaši účast.

IFA Česká republika

16. 10. 2018

Kulatý stůl KDP ČR a IFA ČR na téma Transfer Pricing

Dne 16. října 2018 proběhne Kulatý stůl Komory daňových poradců nově ve spolupráci s IFA ČR. Tématem tohoto prvního společného setkání bude Transfer Pricing.

15. 05. 2018

Daňový workshop spolu se Zemědělskou univerzitou

Dne 15. května 2018 proběhne již sedmý ročník daňového workshopu pořádaného Českou zemědělskou univerzitou (provozně ekonomická fakulta, Katedra obchodu a financí) ve spolupráci s IFA ČR. Workshop se bude konat v prostorách společnosti E&Y.

Novinky

21. 11. 2017

Termíny pravidelných setkání IFA ČR ve 2018

V rámci poslední schůze výboru IFA ČR byly stanoveny termíny pravidelných setkání IFA pro rok 2018. Zapište si tedy prosím do Vašich kalendářů následující data:

28. 06. 2017

Semináře o důsledcích implementace Mnohostranné dohody a nástrojích BEPS v širších souvislostech

Semináře o důsledcích implementace Mnohostranné dohody (MLI) a nástrojích BEPS v širších souvislostech, který se uskutečnil 21.

23. 06. 2017

Cahiers 2016

Vážené členky, vážení členové,

Vítejte!

Co je IFA Česká republika?

International Fiscal Association, Česká republika je uznána jako pobočka nizozemskou asociací IFA. IFA, Česká republika jako sdružení s právní subjektivitou byla založena v Praze v roce 2005 skupinou daňových odborníků a vládních úředníků. Dnes je spolkem ve smyslu občanského zákoníku. V současné době má přes 90 členů.

Co je cílem IFA Česká republika?

Strategickým cílem IFA ČR je vytvářet platformu pro setkávání zástupců veřejné správy, akademie a praxe se zaměřením na koncepční rozvoj daňového práva. 

Koncepční rámec:

  • osvěta a vzdělávání se zaměřením na mezinárodní daňové právo a jeho interakci s českým právním prostředím
  • rozšíření známosti značky IFA

Logo IFA česká republika:

Vložený obrázek 1