Novinky

Největší firemní daňové riziko aneb převodní ceny nejsou jen o cenách

24. 10. 2018

Dne 16. října se uskutečnila mezinárodní konference k převodním cenám pořádaná IFA ČR ve spolupráci s KPD ČR. Tato konference propojila špičkové české i mezinárodní přednášející s účastníky z řad profese daňového poradce, zástupců státní a akademické sféry včetně studentů.

Generální ředitel Generálního finančního ředitelství Martin Janeček ve svém vystoupení uvedl „Finanční správa zavedla celou řadu opatření v oblasti převodních cen a zaměřuje se také na analytickou činnost s cílem nalezení správného postupu při placení daní v oblasti převodních cen. I z tohoto důvodu podporuje Finanční správa diskusní platformy jako je konference IFA ČR a KDP ČR a považuje za důležité setkání odborníků a vzájemnou komunikaci.

Nepodceňujte včas a do detailu zhotovenou dokumentaci jednotlivých transakcí mezi spojenými osobami i její roční aktualizaci včetně správně vyplněného „Přehledu transakcí mezi spojenými osobami“! Dokumentace těchto transakcí je základem pro bezproblémové projití daňovou kontrolou. Signálem pro finanční úřad, že něco není v pořádku, může být např. i to, že daňový poplatník žádá o prodloužení lhůty pro dodání dokumentace. Na základě vyplněného Přehledu finanční úřad zpracovává rizikovou analýzu a dále slouží i k pokládání otázek daňovému subjektu v místním šetření,“ říká organizátorka, přednášející i moderátorka této akce v jedné osobě, Gabriela Hrachovinová.       

Věříme, že uspořádání konference bylo plně v souladu se strategickým cílem IFA ČR, jímž je vytvářet platformu pro setkávání zástupců veřejné správy, akademie a praxe se zaměřením na koncepční rozvoj daňového práva včetně osvěty a vzdělávání se zaměřením na mezinárodní daňové právo a jeho interakci s českým právním prostředím. Doufejme, že tato úspěná akce nebyla poslední.

Vaše IFA Česká republika

 

Zpět