Akce

06. 12. 2016

Pravidelná schůzka IFA ČR, 6. 12. 2016

Poslení schůzka roku 2016 se bude konat 6. 12. 2016 v prostorách společnosti EY na adrese Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město. Více info později.

Těšíme se na Vás.

08. 11. 2016

Kulatý stůl KDP CŘ

Místo říjnové schůzky nabízíme možnost účasti na Kulatém stolu pořádaném KDPČR. Tento workshop se bude konat 8. listopadu 2016 v Praze.

09. 09. 2016

Středoevropské daňové fórum

Komora daňových poradců České republiky s podporou Norimberské komory daňových poradců, Slovenské komory daňových poradců, Slovinské komory daňových poradců a Rakouské komory daňových poradců pořádá Středoevropské daňové fórum, které se bude konat 9. září 2016, na Novotného lávce 5 v Praze (Central European Tax Forum).

Novinky

22. 09. 2016

Zrušení říjnové schůzky

Výbor rozhodl o zrušení pravidelné schůzky IFA plánované na 10. 11. 2016. Důvodem je nedostatek zajímavých témat a hostů.

10. 08. 2016

Středoevropské daňové fórum

Milí členové,

23. 06. 2016

National Reports 2016

Milé členky, milí členové,

Vítejte!

Co je IFA?

International Fiscal Association (IFA) je nevládní, mezinárodní organizace zabývající se mezinárodním zdaněním. Jejími členy jsou investoři, daňoví poplatníci, pracovníci daňových oddělení společností, daňoví poradci, právníci, univerzitní profesoři a vládní úředníci. IFA byla založena 12. února 1938 v nizozemském Hague. Jejími cíli jsou studium a podpora mezinárodního a srovnávacího fiskálního práva a studium finančních a ekonomických aspektů zdanění. IFA pořádá každoroční kongresy, vydává vědecké publikace a provádí vědecký výzkum ve zmíněné oblasti. Přestože činnost IFA má především vědecký charakter, témata, kterými se zabývá, zohledňují současný fiskální vývoj a změny v lokální legislativě jednotlivých zemí.

IFA dnes čítá více jak 12,5 tisíc členů ze 110 zemí. V 66 zemích založili členové IFA národní pobočky.

http://www.ifa.nl/pages/default.aspx

 

Co je IFA Česká republika?

International Fiscal Association, Česká republika je uznána jako pobočka nizozemskou asociací IFA. IFA, Česká republika jako sdružení s právní subjektivitou byla založena v Praze v roce 2005 skupinou daňových odborníků a vládních úředníků. Dnes je spolkem ve smyslu občanského zákoníku. V současné době má přes 80 členů.