Akce

09. 12. 2016

Pravidelná schůzka IFA ČR, 9. 12. 2016

Poslení schůzka roku 2016 se bude konat 9. prosince 2016 prostorách společnosti PwC. Můžete se těšit na následující program:

  • 9.00 – 9.20          organizační záležitosti: termíny schůzek v roce 2017, výzva pro přihlášky do výboru na další volební období, témata kongresu 2018, oponentura národních zpráv, spolupráce s KDP ČR
  • 9.20  - 10.00        Z. Hrdlička (MF): Fiskální dopady zavedení Kontrolního hlášení
  • 10.00 – 10.30     R. Buršík (PwC): Minulost a budoucnost smluv postavených na metodě cost-plus, aplikace ustanovení 24 (2) zc a 23 (4) e; současný přístup FÚ, výměna zkušeností
  • 10.30 – 11.00     přestávka
  • 11.00 – 11.30     M. Roháček (GFŘ): Výměna informací – 3 novely zákona o mezinárodní spolupráci
  • 11.30 – 12.00     D. Žákovec: Elektronické podávání v rámci daňového přiznání; dopady nařízení eIDAS; možné koncepce dalšího vývoje

Těšíme se na Vás.

IFA Česká republika

08. 11. 2016

Kulatý stůl KDP CŘ

Místo říjnové schůzky měli členové IFA možnost se účastnit Kulatého stolu pořádaného KDPČR. Tento workshop se konal 8. listopadu 2016 v Praze.

09. 09. 2016

Středoevropské daňové fórum

Komora daňových poradců České republiky s podporou Norimberské komory daňových poradců, Slovenské komory daňových poradců, Slovinské komory daňových poradců a Rakouské komory daňových poradců pořádala Středoevropské daňové fórum, které se konalo 9. září 2016, na Novotného lávce 5 v Praze (Central European Tax Forum).

Novinky

15. 11. 2016

Kulatý stůl KDP CŘ - prezentace

Prezentace z této úspěšné akce naleznete v sekci Akce v podsekci Domácí.

Vaše IFA

22. 09. 2016

Zrušení říjnové schůzky

Výbor rozhodl o zrušení pravidelné schůzky IFA plánované na 10. 11. 2016. Důvodem je nedostatek zajímavých témat a hostů.

10. 08. 2016

Středoevropské daňové fórum

Milí členové,

Vítejte!

Co je IFA?

International Fiscal Association (IFA) je nevládní, mezinárodní organizace zabývající se mezinárodním zdaněním. Jejími členy jsou investoři, daňoví poplatníci, pracovníci daňových oddělení společností, daňoví poradci, právníci, univerzitní profesoři a vládní úředníci. IFA byla založena 12. února 1938 v nizozemském Hague. Jejími cíli jsou studium a podpora mezinárodního a srovnávacího fiskálního práva a studium finančních a ekonomických aspektů zdanění. IFA pořádá každoroční kongresy, vydává vědecké publikace a provádí vědecký výzkum ve zmíněné oblasti. Přestože činnost IFA má především vědecký charakter, témata, kterými se zabývá, zohledňují současný fiskální vývoj a změny v lokální legislativě jednotlivých zemí.

IFA dnes čítá více jak 12,5 tisíc členů ze 110 zemí. V 66 zemích založili členové IFA národní pobočky.

http://www.ifa.nl/pages/default.aspx

 

Co je IFA Česká republika?

International Fiscal Association, Česká republika je uznána jako pobočka nizozemskou asociací IFA. IFA, Česká republika jako sdružení s právní subjektivitou byla založena v Praze v roce 2005 skupinou daňových odborníků a vládních úředníků. Dnes je spolkem ve smyslu občanského zákoníku. V současné době má přes 80 členů.