Akce

06. 12. 2016

Pravidelná schůzka IFA ČR, 6. 12. 2016

Poslení schůzka roku 2016 se bude konat 6. 12. 2016 v prostorách společnosti EY na adrese Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město. Více info později.

Těšíme se na Vás.

11. 10. 2016

Pravidelná schůzka IFA ČR, 11. 10. 2016

Podzimní schůzka IFA se bude konat 11. 10. 2016 v prostorách společnosti KPMG na adrese Pobřežní 1a, 186 00 Praha 8. Více info později.

Těšíme se na Vás.

09. 09. 2016

Středoevropské daňové fórum

Komora daňových poradců České republiky s podporou Norimberské komory daňových poradců, Slovenské komory daňových poradců, Slovinské komory daňových poradců a Rakouské komory daňových poradců pořádá Středoevropské daňové fórum, které se bude konat 9. září 2016, na Novotného lávce 5 v Praze (Central European Tax Forum).

Novinky

10. 08. 2016

Středoevropské daňové fórum

Milí členové,

23. 06. 2016

National Reports 2016

Milé členky, milí členové,

17. 05. 2016

Prezentace z workshopu Daňové ráje

Veškeré prezentace z úspěšného workshopu na téma Daňové ráje - š

Vítejte!

Co je IFA?

International Fiscal Association (IFA) je nevládní, mezinárodní organizace zabývající se mezinárodním zdaněním. Jejími členy jsou investoři, daňoví poplatníci, pracovníci daňových oddělení společností, daňoví poradci, právníci, univerzitní profesoři a vládní úředníci. IFA byla založena 12. února 1938 v nizozemském Hague. Jejími cíli jsou studium a podpora mezinárodního a srovnávacího fiskálního práva a studium finančních a ekonomických aspektů zdanění. IFA pořádá každoroční kongresy, vydává vědecké publikace a provádí vědecký výzkum ve zmíněné oblasti. Přestože činnost IFA má především vědecký charakter, témata, kterými se zabývá, zohledňují současný fiskální vývoj a změny v lokální legislativě jednotlivých zemí.

IFA dnes čítá více jak 12,5 tisíc členů ze 110 zemí. V 66 zemích založili členové IFA národní pobočky.

http://www.ifa.nl/pages/default.aspx

 

Co je IFA Česká republika?

International Fiscal Association, Česká republika je uznána jako pobočka nizozemskou asociací IFA. IFA, Česká republika jako sdružení s právní subjektivitou byla založena v Praze v roce 2005 skupinou daňových odborníků a vládních úředníků. Dnes je spolkem ve smyslu občanského zákoníku. V současné době má přes 80 členů.