Novinky

Zrušení říjnové schůzky

22. 09. 2016

Výbor rozhodl o zrušení pravidelné schůzky IFA plánované na 10. 11. 2016. Důvodem je nedostatek zajímavých témat a hostů.

Místo říjnové schůzky IFA nabízí možnost účasti na Kulatém stolu pořádaném KDPČR. V poslední době dochází k častějšímu kontaktu IFA a Komory, podpořili jsme nedávnou konferenci Středoevropské daňové fórum. Komora také vyjádřila zájem o korporátní členství v IFA. Kulatý stůl se bude konat 8. listopadu 2016 v Praze. Hlavními tématy budou Eroze daňových základů a vyhýbání se daňovým povinnostem, Opatření Komise k zavedení přehlednějšího daňového prostředí pro firmy v EU a Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob (CCCTB).

Více informací najdete na adrese https://www.kdpcr.cz/informace/aktuality/konference-a-seminare/kulaty-stul-k-problematice-mezinarodniho-zdanovani-v-kontextu-ceske-republiky. Workshop bude zpoplatněn, nicméně pro členy IFA bude poplatek zvýhodněn, neboť IFA se bude podílet na nákladech na občerstvení. O jeho výši se aktuálně jedná.

Pokud byste měli zájem se této akce zúčastnit, potvrďte prosím svůj zájem do konce příštího týdne na email ifa@saidlova.cz.

Děkujeme za pochopení.

Vaše IFA

Zpět