Valná hromada IFA ČR

08. 03. 2023

První schůzka IFA ČR spolu s valnou hromadou proběhla 8. března 2023 od 9:00 v prostorách PwC. Program byl následující:

9,00-9,45   Valná hromada s následujícím programem:

·       Zahájení 
·       Zpráva o činnosti spolku v roce 2022

·       Zpráva o hospodaření spolku v roce 2022, včetně zprávy revizní komise

·       Plán činnosti v roce 2023; Návrh rozpočtu na rok 2023
·       Volba výboru spolku a revizní komise na další tříleté období
·       Diskuse, schválení usnesení

9,45-10,45 Jan Rohan (GFŘ) - Praktické zkušenosti s DAC 6 a novinky v dané oblasti

10,45-11,00 přestávka

11,00-12,00 Jan Rohan  (GFŘ) - DAC 7

Vaše IFA

IFA ČR

Zpět