Pravidelná schůzka IFA ČR, valná hromada, 15. 3. 2016

15. 03. 2016

První letošní schůzka spojená s valnou hromadou proběhla 15. 3. 2016 v prostorách společnosti Deloitte na adrese Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8.

Program schůzky:

 • 9,00-9,30            V. Zíka: Vývoj ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění 2015-2016
 • 9,30-10,00          Valná hromada s následujícím programem:
  • Zahájení 
  • Zpráva o činnosti sdružení v roce 2015
  • Zpráva o hospodaření sdružení v roce 2015
  • Plán činnosti v roce 2016 a výhled 2016; Návrh rozpočtu na rok 2016 a schválení členského příspěvku 2016
  • Diskuse, schválení usnesení
 • 10, 00-10,30       H. Skalická: Daňové podvody, daňové úniky a jejich trestněprávní konsekvence – porovnání české a slovenské právní úpravy.
 • 10,30-10,45        přestávka
 • 10,45-11,15       v případě, že potvrdí účast -  P. Fekar: “Trestnost nepodání dodatečného daňového přiznání, pokud předchozí krácení daně nebylo trestné (zpravidla pro absenci úmyslu)” (alternativně: L. Fialková: Shrnutí k článku z časopisu IBFD Bulletin - Taxation of Multinational Entreprises in a Global Market: Moving to Corporate Tax 2.0  - jedná se o výsledky výzkumu vedeného profes. Maarten de Wilde, v rámci  Erasmus University, Rotterdam)
 • 11,15-11,45        D. Nerudová: Dopady implementace CCCTB v ČR do rozpočtu (resp. vliv na příjmovou stránku rozpočtu).
 • 11,45-12,00        volná diskuse

IFA Česká republika

Zpět