Pravidelná schůzka IFA ČR, valná hromada, 11.3.2014

11. 03. 2014

Program:

 •  9,00-10,00         Valná hromada
 • 10,00- 10,30       Seznámení s projektem „Národní daňová a kriminální agentura“, Jiří Žežulka, GFŘ
 • 10,30-10,45        přestávka
 • 10,45-11,25        Svěřenský fond, nový institut, mezinárodní souvislosti, Eva Petříková a Lukáš Randa
 • 11,25-11,45        Judikatura SDEU a její reflexe v českém právním řádu, Tomáš Brandejs
 • 11,45-12,00        Standard OECD/G20 pro automatickou výměnu informací, Lenka Fialková

 

Program valné hromady:

 • Zahájení
 • Zpráva o činnosti sdružení v roce 2013
 • Zhodnocení regionální konference 2014
 • Zpráva o hospodaření sdružení v roce 2013, Zpráva revizní komise
 • Volba výboru IFA na další tříleté funkční období; volba revizní komise
 • Vedení účetnictví a správa členské základny – personální a finanční zajištění ; zadání nového webu, funkcionality
 • Plán činnosti v roce 2014 a výhled 2015; diskuse, návrhy na změny
 • Návrh rozpočtu na rok 2014, schválení členského příspěvku
 • Návrh změn stanov; schválení
 • Diskuse, schválení usnesení

Místo konání: EY Česká republika, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město

 

 

Zpět