Pravidelná schůzka IFA ČR, valná hromada, 10 3. 2020

10. 03. 2020

První schůzka roku 2020 se konala 10. března 2020 v prostorách společnosti PricewaterhouseCoopers od 9,00 do 12,00 hodin.

Program schůzky byl následující:

 • 9,00-9,45   Valná hromada s následujícím programem:
  • Zahájení 
  • Zpráva o činnosti sdružení v roce 2019
  • Zpráva o hospodaření sdružení v roce 2019, včetně zprávy revizní komise
  • Plán činnosti v roce 2020 a výhled 2021; Návrh rozpočtu na rok 2020 a schválení členského příspěvku 2021
  • Volba výboru spolku na tříleté období 2020-2022
  • Diskuse, schválení usnesení
 • 9,45-10,15        Dokazování v daňovém právu - R. Landgráf, daňový poradce, člen IFA ČR 
 • 10,15-10,35      přestávka
 • 10,45-13,00      Implementace DAC 6 – M. Tuláček , MFČR

Vaše IFA

Zpět