Pravidelná schůzka IFA ČR, 5. 10. 2021

05. 10. 2021

Pravidelná podzimní schůzka spolku IFA ČR se konola v prostorách společnosti KPMG od 9:00 do 12:00 hodin odkud se zároveň prostřednictví Teams schůzka konala i v online prostoru. Program byl následující:

  • 9,00 - 9,15       Organizační záležitosti (změna sídla, národní zprávy na kongresy IFA, další termíny)
  • 9,15 – 9,45      Způsob korporátního zdanění – Danuše Nerudová – rektorka Mendelovy univerzity v Brně
  • 9,45- 10,00      Přestávka
  • 10,00 - 11,15   Právní rámec společných daňových kontrol, novela směrnice Rady 2011/16 - DAC 7 (účinná od roku 2023, přeshraniční spolupráce finančních správ, praktické zkušenosti české a německé finanční správy z provedených společných kontrol a informace o výsledcích společného projektu české a německé finanční správy - Michal Roháček -  oddělení mezinárodní spolupráce - přímé daně, Generální finanční ředitelství a Dr. Eva Oertel - vedoucí referátu 38, Internationales Steuerrecht, Internationales Steuerzentrum, Bayerisches Staatsministerium der Finanzen und für Heimat, členka prezidia IFA Deutschland, sekce Bayern (v  angličtině)
  • 11,15 - 11,30  Přestávka
  • 11,30-11,45    Online představení IFA Deutschland, sekce Bayern a WIN Německo (Prof. Dr. Vilherm Haarmann, předseda představenstva IFA Deutschland, sekce Bauern představí aktivity IFA Deutschland, sekce Bayern a paní Birgit Fassbender, členka WIN Committee IFA bude referovat o aktivitách WIN Deutschland.  (Women of IFA Network)

Bylo příjemné se alespoň s částí z Vás po tak dlouhé době vidět. Doufáme, že i přístě tato kombinovaná forma schůzky bude možná.

Vaše IFA

Zpět