Profil zaměstnance

Lenka Fialková, místopředsedkyně

Vystudovala Univerzitu Karlovu, obor Knihovnictví a vědecké informace. Pracovala na ministerstvu financí v odboru mezinárodního zdanění (1991-1995). V té době absolvovala kurzy zaměřené na principy mezinárodního zdanění pořádané International Bureau of Fiscal Documentation a OECD. Byla členkou týmu připravujícího materiály v oblasti daní nezbytné pro vstup ČR do OECD. Od roku 2004 pracuje v KPMG, v současné době na pozici vedoucí oddělení řízení znalostí, kde mimo jiné rediguje klientský časopis Daňové a právní aktuality. Díky pracovním zkušenostem na ministerstvu financí má rozsáhlé znalosti v aplikaci smluv o zamezení dvojího zdanění. V období předsednictví ČR v EU v letech 2008/2009 byla členkou týmu přímých daní. V letech 2006-2016 byla předsedkyní české pobočky IFA. Je autorkou čtyř národních zpráv na kongresy IFA (2009, 2011, 2012 a 2016). Hovoří plynně anglicky.

Zpět