Kulatý stůl KDP CŘ

08. 11. 2016

Místo říjnové schůzky měli členové IFA možnost se účastnit Kulatého stolu pořádaného KDPČR. Tento workshop se konal 8. listopadu 2016 v Praze. Hlavními tématy bylo Eroze daňových základů a vyhýbání se daňovým povinnostem, Opatření Komise k zavedení přehlednějšího daňového prostředí pro firmy v EU a Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob (CCCTB).

Prezentace z této úspěšné akce jsou přiložené. Jedno z témat lze též shlédnout zde.

 

Zpět