Profil zaměstnance

Gabriela Hrachovinová, tajemnice

Absolvovala VŠE v Praze, postgraduální studium na PF  Univerzity Karlovy  a postgraduální studium mezinárodního daňového práva na Wirtschaftstuniversität ve Vídni. Tamtéž získala v roce 2019 Vienna Certificate in Transfer Pricing. Je daňovou poradkyní, soudní znalkyní a certifikovanou profesní účetní.  Má dlouholeté zkušenosti na vrcholových manažerských pozicích v oblasti financí a daní v tuzemských firmách i v mezinárodních korporacích  v segmentu obchodu, realit, finančních investic, strojírenství, zpracovatelského průmyslu i retailu. Certifikát kouče a trenéra v oblasti soft skills získala v Německu. Hovoří plynně německy a anglicky. Je spoluautorkou národní zprávy pro kongres IFA 2018, příležitostně přednáší na akcích pořádaných Komorou daňových poradců týkajících se mezinárodního zdanění. Od roku 2015 je činná v Prezidiu Komory daňových poradců jako náhradník a v letech 2017 - 2019 se zúčastnila mezinárodních kongresů IFA. Je členkou výboru IFA od roku 2017.

Zpět