Profil zaměstnance

Danuše Nerudová, předsedkyně

Vystudovala obor hospodářská politika a správa na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Od září 2007 působí jako vedoucí Ústavu účetnictví a daní PEF MENDELU. Ve své vědecké práci se specializuje na problematiku daní a jejich harmonizace v Evropské unii. Od roku 2016 je předsedkyní výboru české pobočky IFA. Je autorkou či spoluautorkou celé řady publikací v zahraničních či domácích vydavatelských domech - např. Daně a daňová politika EU. Pravidelně přednáší na téma daňové politiky v Evropském parlamentu. Je taktéž autorkou národní zprávy IFA. V letech 2018 - 2022 působila jako rektorka  Mendelovy univerzity v Brně.  Vede penzijní komisi, která má připravit novou penzijní reformu. V rámci ní usiluje například o vyrovnání důchodů mužů a žen nebo o větší zohlednění péče o nemocné členy rodiny v důchodovém systému. Hovoří plynně anglicky.

Zpět