Daňový workshop spolu s Českou zemědělskou univerzitou

17. 05. 2022

Tradiční workshop k tématu Daňových rájů se konal v online  dne 17. května 2022. Worshopu se účastnila celá řada hostů s následujícími tématy:

  • Globální korporátní daň

Lenka Jehličková (Generální finanční ředitelství ČR)         

  • Aktuality z oblasti mezinárodní spolupráce a výměny daňových informací

Jan Rohan (Generální finanční ředitelství ČR, Centrum daňových studií PEF ČZU v Praze)

  • OECD Usmernenie k finančným transakciám                   

Branislav Kováč (VGD SLOVAKIA s.r.o.)

Frederika Totkovič (VGD SLOVAKIA s.r.o.)

  • Transferové ceny ve světle posledních změn

Vítězslav Kapoun (Generální finanční ředitelství ČR)

  • Stanovení převodní ceny u finančních transakcí – komparace s jinými státy, možnosti a limity přenositelnosti do podmínek ČR

Michal Ištok (VUT v Brně, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)

Veronika Solilová (VUT v Brně, Mendelova univerzita v Brně)

  • Možné přístupy ke stanovení převodní ceny u finančních transakcí

Mária Režňáková (VUT v Brně), Michal Karas (VUT v Brně) a David Homola (UTB ve Zlíně) 

  • Judikatura v kontextu převodních cen se zaměřením na finanční transakce

Karel Brychta (VUT v Brně)   

Veškeré prezentace jsou přiložené s výjimkou prezentace pana Rohana, kterou naleznete na následujícím linku Rohan - online (Prezi).

​Vaše IFA 

Zpět